Ribbingska huset

Ribbingska huset

Ribbingska huset

1915 invigdes Ribbingska sjukhemmet i Lund, ett av Sveriges första sjukhem. Initiativtagare var professorn i barnsjukvård Seved Ribbing och hans hustru Maria. De hade reagerat på den misär som många gamla och sjuka i Lund levde i och samlade in pengar för att bygga sjukhemmet på en skänkt tomt.
Ribbingska fungerade som sjukhem fram till hösten 2007, då vårdtagarna flyttade in i ett nytt äldreboende uppfört av LKF. Det tidigare sjukhemmet arrenderas nu av LKF.
2008-2009 lät LKF bygga om Ribbingska till ett modernt bostadshus med 29 lägenheter. Med ofta okonventionella grepp har arkitektfirman Hegelund&Marsvik skapat några av LKFs och Lunds mest spektakulära bostäder.
De flesta lägenheterna har till exempel större takhöjd än vanliga lägenheter med stuckaturer i taken. På plan två och tre har lägenheterna höga, franska fönster.
Lägenheterna i bottenplanet har uteplats, övriga lägenheter har balkong, fransk balkong eller uteplats på takterrass.

Källa: LKF

 

Kråkelyckan 7

Kråkelyckan 7

Initiativet till en förening för vård av obotligt sjuka togs av Maria Ribbing, hustru till professorn och läkaren Seved Ribbing. Föreningen bildades formellt 1901, men dessförinnan hade en interimstyrelse tillsatts med uppdrag att samla in pengar, vilket skedde genom ordnandet av basarer, föreställningar, lotterier och teckningslistor. Verksamheten började den 6/10 1902 då en mindre lägenhet på Kävlingevägen (kv Svolder 27) öppnades för vårdsökande. Den nuvarande tomten skänktes 1911 av makarna Quennerstedt och 17 maj 1914 lades grundstenen till nybygget. När huset var nytt hade det plats för 60-70 patienter. Ytterligare platser skapades 1930 då personalbostäderna flyttades till ett nybyggt hus. Det huset har sedan byggts om till barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Sjukhemmets läkare var, fram till sin död, Seved Ribbing. I sjukhemmet finns ett antal äldre inventarier som har testamenterats av Quennerstedt.

Källa: Bevaringsprogram för Lund